Wooninspiratie Woontips Aanpassingen doen aan een gezamenlijke ruimte? Zo benader je het best de...

Aanpassingen doen aan een gezamenlijke ruimte? Zo benader je het best de VVE

appartementencomplex

Als eigenaar van een appartement maak je deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VVE). Een VVE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gezamenlijke eigendom, zoals het dak, de gevels en de gemeenschappelijke ruimtes. Als je als eigenaar van een appartement aanpassingen wilt doen aan een gezamenlijke ruimte, moet je de VVE hiervoor benaderen. Maar hoe doe je dat het best?

Inventariseer de wensen

Voordat je de VVE benadert, is het belangrijk om je wensen goed in kaart te brengen. Welke aanpassingen wil je precies doen en waarom? Het kan hierbij gaan om kleine aanpassingen, zoals het vervangen van de verlichting in de hal door bijvoorbeeld led hanglampen toe te voegen, maar ook om grotere verbouwingen, zoals het aanpassen van de indeling van de gemeenschappelijke ruimte. Zorg dat je een duidelijk plan hebt en dat je de kosten hiervan in kaart hebt gebracht.

Bekijk de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement

In de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement staan de afspraken die binnen de VVE gelden. Hierin staat onder andere beschreven welke delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn en welke delen privé zijn. Ook staat hierin beschreven welke regels er gelden voor het doen van aanpassingen aan gemeenschappelijke ruimtes. Lees deze documenten daarom goed door voordat je contact opneemt met de VVE.

Bespreek de plannen met mede-eigenaren

Als je plannen hebt om aanpassingen te doen aan een gezamenlijke ruimte, is het belangrijk om deze plannen te bespreken met de mede-eigenaren. Zij maken immers ook deel uit van de VVE en hebben dus inspraak in de besluitvorming. Door de plannen met hen te bespreken, voorkom je dat er later discussies ontstaan over de uitvoering van de plannen.

Dien een voorstel in bij de VVE

Als je de plannen hebt besproken met de mede-eigenaren, kun je een voorstel indienen bij de VVE. Dit voorstel moet duidelijk omschrijven welke aanpassingen je wilt doen, wat de kosten hiervan zijn en wat het beoogde resultaat is. Het is belangrijk om hierbij zo concreet mogelijk te zijn, zodat de VVE een weloverwogen beslissing kan nemen.

Wacht op goedkeuring van de VVE

Als je een voorstel hebt ingediend bij de VVE, zal er een vergadering worden georganiseerd waarin het voorstel wordt besproken. Tijdens deze vergadering kunnen de mede-eigenaren vragen stellen en opmerkingen maken over het voorstel. Vervolgens zal er gestemd worden over het voorstel. Als het voorstel wordt goedgekeurd, kun je beginnen met de uitvoering van de plannen.

Voer de aanpassingen uit

Als de VVE akkoord is gegaan met het voorstel, kun je beginnen met de uitvoering van de plannen. Het is belangrijk om de afspraken die zijn gemaakt tijdens de vergadering goed na te leven. Houd de mede-eigenaren op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden en zorg dat eventuele overlast zo veel mogelijk wordt beperkt.

Sluit de werkzaamheden af

Als de werkzaamheden zijn afgerond, is het belangrijk om de mede-eigenaren op de hoogte te stellen van het resultaat. Laat hen weten dat de werkzaamheden zijn afgerond en zorg dat eventuele restpunten worden opgelost. Als de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd, kan de gemeenschappelijke ruimte weer in gebruik worden genomen.